Terapia psychologiczna dzieci

Terapia psychologiczna dzieci to wyspecjalizowana metoda wsparcia dla najmłodszych, którzy borykają się z różnorodnymi trudnościami emocjonalnymi, społecznymi czy behawioralnymi. W naszym gabinecie maluchy otrzymują pomoc w rozwijaniu zdolności społecznych, emocjonalnych, tworzenia właściwego wizerunku siebie oraz w radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi. Terapia jest dostosowywana do wieku i potrzeb dziecka, a jej głównym celem jest wspieranie w przezwyciężaniu trudności, które mogą wystąpić podczas dorastania. Na wstępne konsultacje dotyczące problemów doświadczanych przez dziecko, niezbędne jest przybycie obojga rodziców lub aktualnych opiekunów. Terapia dla dzieci odbywa się raz w tygodniu, a jej skuteczność zależy od zaangażowania dziecka, rodziców i terapeuty.

płaczące dzieckoi