Psychoterapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży to specjalistyczna forma pomocy skierowana do osób w wieku od 13 do 18 lat. W Gabinecie Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Justyna Dalentka młodzież otrzymuje wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą okres dojrzewania. Celem terapii jest wspieranie młodzieży w kształtowaniu umiejętności prospołecznych, emocjonalnych, budowania adekwatnego obrazu siebie i poczucia własnej wartości oraz radzenia sobie z zadaniami rozwojowymi.

Ważnym elementem terapii jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją grupy, konstruktywne wyrażanie swoich potrzeb i nawiązywanie relacji. Pomagamy młodzieży w rozpoznawaniu swoich uczuć, radzeniu sobie z nieprzyjemnymi emocjami, takimi jak reakcje na niepowodzenie, radzenie sobie ze stresem, lękiem i złością.

Na pierwsze spotkanie w sprawie problemów doświadczanych przez młodzież ważne jest, aby w miarę możliwości, zgłosili się oboje rodzice lub aktualni opiekunowie. Terapia młodzieży odbywa się raz w tygodniu. Zapraszamy!

nastolatka podczas sesji terapeutycznej